.: Sistem Penyelenggaraan I.C.T:.
 
ADUAN KEROSAKAN
 
MAKLUMAT ADUAN
BAHAGIAN / JABATAN

JENIS PERALATAN
MODEL
NO INVENTORI
PEMILIK / PENGGUNA
TARIKH ADUAN/KEROSAKAN
MASA ADUAN
CATATAN KEROSAKAN