Muat Turun Borang-Borang di MPKB-BRI
 
   
Syarat- Syarat Lesen Iklan
(103 KB)
Syarat- Syarat Lesen Iklan
Syarat- Syarat Lesen Iklan
(192 KB)
Borang Komposit Permohonan Lesen Premis Dan Iklan
Syarat- Syarat Lesen Iklan
(125.61 KB)
Borang Permohonan Untuk Permit Kerja-kerja Kecil Dalam Kawasan Majlis Perbandaran Kota Bharu
Syarat- Syarat Lesen Iklan
(118.93 KB)
Borang Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan
Syarat- Syarat Lesen Iklan
(400.45 KB)
Borang Pelesenan
Syarat- Syarat Lesen Iklan
(143.52 KB)
Borang Semakan Perancangan
Syarat- Syarat Lesen Iklan
(127.03 KB)
Borang Permohonan Permit Kelulusan Papan Iklan Dalam Kawasan Majlis Perbandaran Kota Bharu
Syarat- Syarat Lesen Iklan
(116.23 KB)
Borang Laporan Tapak Cadangan Senarai Semakan
Syarat- Syarat Lesen Iklan
(205.82 KB)
Borang Permohonan Menyewa Petak Letak Kereta Majlis Perbandaraan Kota Bharu-Bri

Syarat- Syarat Lesen Iklan
(112.77 KB)

Borang Pelan dan Bangunan - MPKB/B/1 Pind. 1/84

Syarat- Syarat Lesen Iklan
(114.54 KB)

Sijil Pengesahan Penggunaan Bahan-bahan Binaan Tempatan
Syarat- Syarat Lesen Iklan
  (32.29 KB)
Borang 1 Notis Jualan Atau Pindah Milik(Seksyen 160)
Syarat- Syarat Lesen Iklan
  (165.01 KB)
Borang Permohonan Penyewaan / Tukar Nama Gerai di Pasar Siti Khadijah (Halaman 1)
Borang Permohonan Penyewaan / Tukar Nama Gerai di Pasar Siti Khadijah (Halaman 2)